Luo lahopuutarha – edistä luonnon monimuotoisuutta ja kestävää puutarhanhoitoa

Haluatko luoda ekologisen ja helppohoitoisen puutarhan, joka tukee luonnon monimuotoisuutta ja tarjoaa kodin monille eliölajeille? Lahopuutarha voi olla juuri se ratkaisu, jota etsit. Puutarha voi sisältää monia erilaisia alueita, siistin paratiipihan lisäksi puutarhaan voi suunnitella luonnontilaisia alueita ja erillisen lahopuuta hyödyntävän alueen. Näin piha-alueen lajikirjo laajenee ja monipuolistuu. Miten sitten voisit toteuttaa oman lahopuutarhan kotipihallasi ja millaisia hyötyjä se tarjoaa sekä sinulle että ympäristölle? Artikkelista löydät vastaukset näihin kysymyksiin sekä monia ideoita ja inspiraation lähteitä oman lahopuutarhan suunnitteluun.

Lahopuutarha kanto
Ylösalaisin käännetty kanto luo jännittävää ilmettä puutarhaan.

Mikä on lahopuutarha?

Lahopuutarha on ekologinen, luonnon monimuotoisuutta tukeva puutarharatkaisu, joka perustuu lahoavan puuaineksen hyödyntämiseen. Lahopuutarhassa sallitaan puiden ja puunoksien luonnollinen lahoamisprosessi, jolloin ne tarjoavat elinympäristön monille eri eliölajeille. Monet eliölajit tarvitsevat lahopuuta elääkseen. Lahopuusta hyötyvät etenkin erilaiset hyönteiset, sammalet ja jäkälät. Lahopuutarha voidaan toteuttaa monin eri tavoin, esimerkiksi jättämällä lahoavia puunrunkoja pystyyn, jättämällä korkeita kantoja, luomalla kasa lahoavia oksia tai antamalla kaatuneiden puiden lahota paikoilleen.

Lahopuutarhan merkitys luonnon monimuotoisuudelle

Lahopuutarhat tukevat luonnon monimuotoisuutta tarjoamalla elinympäristöjä ja suojapaikkoja monille eliölajeille, jotka eivät välttämättä viihdy siisteissä ja hoidetuissa puutarhoissa. Lahopuu tarjoaa ravinteita ja suojaa monille kovakuoriaisille, perhosille, mesipistiäisille, kääville, sienille ja jäkälille, sekä lintu- ja maaperälajeille. Laajempi lajikirjo parantaa ekosysteemin tasapainoa ja terveyttä, mikä voi vähentää tuholaisten määrää ja lisätä puutarhan kauneutta ja kiinnostavuutta.

Lahopuutarha käävät
Erilaiset käävät viihtyvät lahoavan puuaineksen seurana.
Lahopuutarha
Puunrungot sopivat kauniisti reunuksiksi.

Suosituimmat puulajit

Lahopuutarhan luomisessa on hyvä idea hyödyntää ensisijaisesti oman puutarhan tarjoamia puulajeja. Tämä paitsi säästää kustannuksia, myös edistää paikallisen ekosysteemin monimuotoisuutta. Jos puutarhastasi löytyy erilaisia puulajeja, voit käyttää niitä hyväksi luodessasi lahopuutarhaa. Älä siis korjaa kaikkia kaatuneita tai lahoamassa olevia puunrunkoja ja oksia pois vaan hyödynnä ne puutarhasi suunnittelussa. 

On tärkeää huomioida, että vaikka lahopuutarhan luominen on ekologisesti kestävä tapa parantaa puutarhan monimuotoisuutta, Suomen jokamiehenoikeudet eivät anna lupaa kerätä lahopuita metsistä ilman maanomistajan lupaa. Tämän vuoksi on suositeltavaa käyttää omassa puutarhassa saatavilla olevia lahopuita tai hankkia lahopuuta vastuullisesti.

Kun hyödynnät oman puutarhan puulajeja puutarhassa, voit olla varma, että valitsemasi puut soveltuvat hyvin paikalliseen ilmastoon ja maaperään, mikä tukee lahopuutarhan onnistumista ja kestävyyttä. 

 • Tammi
  Tammi on monimuotoisuuden kannalta erinomainen ja pitkäikäinen puulaji. Vanhenevan tammen lahoavissa koloissa viihtyvät monet eliöt.
 • Raita
  Raita muuttuu vanhaksi tammea nopeammin, jo 50 vuodessa, ja tarjoaa kodin aivan toisille lahonsuosijoille. Raita on helppohoitoinen ja sopii hyvin lahoavaksi puuaineeksi.
 • Haapa
  Haapa on toinen nopeasti vanheneva puulaji, joka tukee monia erilaisia eliölajeja. Haavan pehmeä puuaines hajoaa nopeasti ja tarjoaa erinomaisen kasvualustan esimerkiksi sienille ja sammaleelle.
 • Leppä
  Leppä on kosteutta kestävä puulaji, joka on ihanteellinen puutarhoihin, joissa on kosteampi mikroilmasto. Leppä tarjoaa elinympäristön monille hyönteisille ja sienille.
 • Kuusi
  Vaikka kuusi ei ole yhtä suosittu puutarhoissa kuin lehtipuut, se voi silti tarjota arvokkaita elinolosuhteita tietyille eliölajeille, kuten erilaisille kääville.
 • Omenapuu ja syreeni
  Omenapuu ja syreeni ovat myös erinomaisia lisäyksiä puutarhaan. Molemmat puulajit ovat hyvin suosittuja suomalaisissa puutarhoissa, ja niiden lahoava puuaines tarjoaa elinympäristön monille eliöille. Omenapuun ja syreenin lahoavat oksat ja rungot voivat toimia elintilana erilaisille hyönteisille, sienille ja sammalille.

Valitsemalla erilaisia puulajeja lahopuutarhaan voit luoda monimuotoisen ja mielenkiintoisen ympäristön, joka houkuttelee erilaisia eliölajeja ja luo kauniin, luonnollisen näköisen puutarhan.

Lahopuutarha, tukholman puutarhamessut
Tukholman puutarhamessujen inspiraatioalueella lahopuuta istutusalueen reunuksena.

Oman lahopuutarhan suunnittelu

Lahopuutarhan toteuttaminen omassa pihassa on paitsi ekologinen, myös visuaalisesti kaunis ja luonnollinen tapa lisätä puutarhan monimuotoisuutta. Suunnittelu alkaa huolellisella alueen kartoituksella, jossa mietitään, minkä tyyppisiä ja eri lahoamisasteen omaavia puita, kantoja ja oksia halutaan käyttää. Tärkeää on ymmärtää, että puutarha ei ole villi ryteikkö, vaan suunniteltu ja harkittu kokonaisuus, joka tarjoaa erilaisille eliöille kodin ja elinympäristön.

Ennen lahopuutarhan toteuttamista on hyvä laatia suunnitelma alueen rakenteesta, jossa otetaan huomioon erilaisten lahopuiden ja -materiaalien sijoittelu ja käyttö. Tavoitteena on luoda eheä kokonaisuus, joka tukee luonnon monimuotoisuutta ja houkuttelee laajan kirjon erilaisia eliöitä. Jälleen tässä kohtaa on hyvä muistaa jokamiehenoikeudet. 

Lahopuutarha
Krookukset sopivat kauniisti lahoavan puuaineksen seuraksi.

Polut ja käytävät puutarhassa

Puutarhassa polut ovat tärkeä osa kokonaisuutta, ja niiden suunnitteluun kannattaa panostaa. Kaatuneilla puunrungoilla voi luoda luonnollisen ja kauniin reunuksen poluille ja istutusalueille. Esimerkiksi haavan lahoava runko on erittäin viehättävä materiaali, joka tuo luonnonläheisyyttä ja pehmeyttä puutarhaan.

Polkujen pinnoitteeksi voi valita luonnonmukaisia materiaaleja, kuten kuorikatetta tai luonnon hiekkaa. Kuorikate on paitsi ekologinen, myös kestävä ja helppohoitoinen vaihtoehto. Luonnon hiekka puolestaan luo pehmeän ja mukavan pinnan poluille, joka sulautuu hyvin lahopuutarhan ympäristöön. Näin polut täydentävät puutarhan luonnollista ilmettä ja tarjoavat samalla käyttäjälleen miellyttävän kulkureitin puutarhan eri osiin.

Yksityiskohdat luovat puutarhasta yksilöllisen ja kiehtovan kokonaisuuden

Kiehtovat yksityiskohdat tekevät puutarhasta entistä mielenkiintoisemman ja elävämmän. Erilaiset kannot, risuaidat ja puupinot luovat visuaalista mielenkiintoa ja tarjoavat samalla elinympäristöjä monille eliölajeille.

Korkeaksi jätetyt kannot toimivat näyttävinä elementteinä, ja niiden päällä saattaa nähdä lintujen istuskelemassa tai kasvien valtaamassa niiden pintaa. Ylösalaisin käännetyt kannot puolestaan paljastavat juurakon, joka muodostaa omalaatuisen ja kiehtovan muodon puutarhaan.

Risuaidat ovat sekä kauniita että hyödyllisiä. Ne tarjoavat suojaa ja pesäpaikkoja linnuille, hyönteisille ja muille pienille eläimille. Lisäksi risuaidat toimivat luonnollisina tilanjakajina, jotka erottavat puutarhan eri osat toisistaan.

Puunrungoista ja oksista kasatut kauniit pinot eivät ainoastaan luo visuaalista viehätysvoimaa, vaan ne tarjoavat myös suojaa ja elinympäristöä erilaisille hyönteisille, kuten kovakuoriaisille, perhosille ja mehiläisille. Pinot voi järjestellä esteettisesti miellyttäviksi kokonaisuuksiksi, jotka tuovat luonnon taidetta puutarhaan.

Kun suunnittelet lahopuutarhaasi, älä pelkää kokeilla erilaisia ideoita ja yhdistellä niitä luovasti ja ainutlaatuisesti. Luo ideoidesi pohjalta monimuotoinen ympäristö, joka heijastaa omaa persoonallisuuttasi ja kunnioittaa samalla luontoa.

Lahopuutarha
Kannot luovat kauniita yksityiskohtia puutarhaan.
Lahopuutarha
Kevätmessujen inspiraatioalueen lahopuutarhaidea.

Valitse oikeat kasvit lahoavan puuaineksen seuraksi

Kun olet rakentanut lahopuutarhan perusrakenteen ja polut, on aika viimeistellä se valitsemalla sopivat kasvit. Lahoava puuaines on parhaimmillaan varjossa, joten suosi varjoa suosivia monivuotisia kasveja. Istuta kasvit tiiviisti, jotta ne luovat kauniin, yhtenäisen ilmeen, ja valitse puulajeja, jotka tarjoavat varjoa ja suojaa alueelle. Tässä on muutamia ehdotuksia varjoisan puutarhan kasveista:

 • Alvejuuri (Asarum europaeum)
  Tämä matala, ikivihreä kasvi sopii erinomaisesti varjoisiin paikkoihin ja muodostaa tiiviitä, peittäviä mattoja.
 • Kielo (Convallaria majalis)
  Kielo on kaunis, keväällä kukkiva perenna, joka viihtyy varjoisissa paikoissa ja leviää helposti.
 • Imikkä (Lamium maculatum)
  Tämä monivuotinen varjon kasvi on helppohoitoinen ja sopii hyvin peittokasviksi. Sen kirjavat lehdet ja keväiset kukat tuovat väriä puutarhaan.
 • Lehto-orvokki (Viola riviniana)
  Lehto-orvokki on pienikokoinen, varjoa suosiva perenna, joka kukkii keväällä ja kesällä. Se luo kauniita, värikkäitä pilkkuja puutarhaan.
 • Sulkavaleangervo (Filipendula vulgaris)
  Sulkavaleangervo on varjoa suosiva, monivuotinen kasvi, joka kukkii alkukesällä ja houkuttelee perhosia ja muita hyönteisiä.
 • Käenkaali (Lamium galeobdolon)
  Tämä varjoa suosiva, helppohoitoinen perenna leviää nopeasti ja tuo puutarhaan kauniita keltaisia kukkia.
Rotkokielo
Rotkokielon lehdet ovat upeita varjoisassa puutarhassa
Varjohippa
Varjohiipan lehdet tuovat ripauksen punaisuutta kokonaisuteen.

Valitse puutarhaasi näitä ja muita varjon perennoja, jotta saat luotua kauniin, yhtenäisen ja luonnonmukaisen kokonaisuuden. Yksittäiset puut tarjoavat varjoa ja suojaa, ja istuttamalla tiiviisti saat lisää elämää ja viihtyisyyttä lahopuutarhaasi.

Mielikuvitus on rajana – luo oma ainutlaatuinen lahopuutarhasi

Lahopuutarhan toteuttaminen on jännittävä ja luova prosessi, jossa mielikuvitus on todellakin rajana. Testaa, kokeile ja löydä oma lahopuutarha -ajatuksella voit luoda ainutlaatuisen ympäristön, joka edistää luonnon monimuotoisuutta. Muista, että laholla viihtyvien lajien tarpeet vaihtelevat; osa niistä suosii maahan kaatuneita runkoja, osa taas pystyyn jätettyjä. Lahopuun laatu, halkaisija, pituus ja lahon vaihe vaikuttavat eliöstöön, ja on tärkeää tarjota erilaisia lahoamisen vaiheita.

Lahopuutarha ei tarvitse olla valtava projekti; se voi olla pieni nurkkaus puutarhassa, kasa lahoavia puunoksia tunkion vierellä tai pystyyn jätetty lahoava puunrunko. Lahon hyödyntämiseen on monia erilaisia keinoja, ja jokainen meistä voi tehdä pieniä tekoja luonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi.

Jotta lahokeitaat palvelisivat eliöstön monimuotoisuutta, niitä pitää olla kyllin tiheässä. Näin lahopuulla viihtyjät, niiden jälkikasvu tai esimerkiksi sieni-itiöt pääsevät siirtymään laikusta toiseen. Muista siis luoda lahopuutarhaasi monipuolinen elinympäristö, joka houkuttelee erilaisia lajeja ja edistää niiden elinmahdollisuuksia.

Aloita nyt seikkailu oman lahopuutarhasi parissa ja anna mielikuvituksesi lentää. Luo luonnon monimuotoisuutta edistävä, kaunis ja ainutlaatuinen lahopuutarha, joka kukoistaa vuodesta toiseen.

Lisää artikkeleita

Mainos
Mainostajan nimi Oy
Mainoksen otsikko tulee tähän

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.